30 December, 2017

Lịch khai giảng

KHÓA HỌCMÃ LỚPTHỜI LƯỢNGTHỜI GIAN HỌCLỊCH KHAI GIẢNG
Pronunciation A to Z
Tiếng Anh cho Người mất gốc
Pre-IELTSPRE26290 giờThứ hai: 18:00 - 21:00

Thứ tư: 18:00 - 21:00

Thứ sáu: 18:00 - 21:00
17/04/2018
Blue Bird IELTS 5.0+BB261145 giờThứ hai: 18:00 - 21:00

Thứ năm: 18:00 - 21:00

Thứ sáu: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 8:30 - 11:30
10/04/2018
Eagle IELTS 6.0+EG263145 giờThứ ba: 18:00 - 21:00

Thứ năm: 18:00 - 21:00

Thứ sáu: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 14:00 - 17:00
15/04/2018