30 December, 2017

Lịch khai giảng

KHÓA HỌCMÃ LỚPTHỜI LƯỢNGTHỜI GIAN HỌCLỊCH KHAI GIẢNG
Pronunciation A to ZPNC29415 giờThứ bảy: 8:30 - 11:3024/02/2018
Tiếng Anh cho Người mất gốcZTH29190 giờThứ ba: 18:00 - 21:00

Thứ năm: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 14:00 - 17:00
25/01/2018
Pre-IELTSPRE25090 giờThứ ba: 18:00 - 21:00

Thứ năm: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 8:30 - 11:30
23/01/2018
Blue Bird IELTS 5.0+BB244145 giờThứ hai: 18:00 - 21:00

Thứ tư: 18:00 - 21:00

Thứ sáu: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 14:00 - 17:00
29/01/2018
Eagle IELTS 6.0+EG245145 giờThứ hai: 18:00 - 21:00

Thứ ba: 18:00 - 21:00

Thứ năm: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 14:00 - 17:00
22/01/2018